Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
776

IV GC 869/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-06-03

Data publikacji: 2019-10-29

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 869/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 18 października 2016 roku powódka J. S. , prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą (...) . C. , domagała się od strony pozwanej (...) S.A. (obecnie (...) S.A. ) w W. zasądzenia kwoty 2363,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód osobowy marki F. (...) , będący własnością A. Ś. , a sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozwanej (w zakr
Czytaj więcej»

IV GC 890/19

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-03-09

Data publikacji: 2020-07-07

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 890/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2020 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Małgorzata Muratow po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa D. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 2049,18 zł (dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych i osiemnaście groszy) wraz z ustawo
Czytaj więcej»

IV GC 890/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-04-17

Data publikacji: 2020-07-07

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 890/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 17 września 2018 roku powód D. W. , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO- S. , domagał się od strony pozwanej (...) S.A. w W. zasądzenia kwoty 2393,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód osobowy marki O. (...) , będący własnością K. S. , a sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozwanej (w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia
Czytaj więcej»

IV GC 893/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-04-30

Data publikacji: 2020-05-13

trafność 100%

Sygn. akt IV GC upr 893/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 13 listopada 2017 roku powód S. Ś. , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) , domagał się od strony pozwanej Przedsiębiorstwa (...) spółki z o.o. w W. zasądzenia kwoty 16359 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że dochodzona kwota stanowi umówione wynagrodzenie za wykonanie robót sprzętem specjalistycznym (koparką kołową marki (...) ) na budowie drogi ekspresowej (...) . Po wykonaniu rob
Czytaj więcej»

IV GC 931/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-04-11

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 931/18 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 4 października 2017 roku, wniesionym do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydziału Cywilnego, powód G. K. , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) , domagał się od strony pozwanej Towarzystwa (...) w W. zasądzenia kwoty 643,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód osobowy marki R. (...) , będący własnością L. M. i R. M. ,
Czytaj więcej»

IV GC 931/18

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-03-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 931/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2019 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Joanna Jakubowska-Szydełko po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 270 zł kosztów procesu. Z/ 1 odnotować 2 kal. 21 dni.
Czytaj więcej»

IV GC 964/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-06-30

Data publikacji: 2020-08-07

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 964/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 lipca 2018 roku strona powodowa (...) 24 spółka z o.o. we W. domagała się od strony pozwanej (...) S.A. w S. zasądzenia kwoty 3522,43 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód marki T. (...) , będący własnością G. P. , a sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozwanej (w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). W
Czytaj więcej»

IV GC 1032/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-05-16

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

Sygn. akt IV GC upr 1032/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 listopada 2016 roku strona powodowa (...) FABRYKA (...) , (...) spółka jawna w Ś. domagała się od pozwanego M. G. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) , zasądzenia kwoty 3450,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych i kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że sprzedała pozwanemu beton oraz zaprawę murarską wraz z usługą transportu. Po wykonaniu swojego zobowiązania strona powodowa wys
Czytaj więcej»

IV GC 1007/17

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-02-28

Data publikacji: 2020-06-19

trafność 100%

Sygn. akt IV GC upr 1007/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Małgorzata Muratow po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2019 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko (...) spółka z o.o. spółce komandytowej we W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 805,52 zł (osiemset pięć złotych i pięćdziesiąt dwa
Czytaj więcej»

IV GC 1068/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-02-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 1068/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 26 października 2016 roku powódka J. S. , prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą (...) . C. , domagała się od strony pozwanej (...) S.A. w S. zasądzenia kwoty 6540,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód marki V. (...) , będący własnością G. P. , a sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozwanej (w zakresie obowiązkowego ubezpiecze
Czytaj więcej»