Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
690

IV GC 513/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-11-13

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 513/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 października 2017 roku strona powodowa (...) S.A. w K. domagała się od strony pozwanej K. spółki z o.o. we W. zasądzenia kwoty 3427,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że strona pozwana w sposób mechaniczny uszkodziła kabel średniego napięcia. W związku z powyższym strona powodowa wystawiła notę obciążeniową za naprawę uszkodzonego kabla, której strona pozwana nie zapłaciła, mimo wezw
Czytaj więcej»

IV GC 648/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-02-20

Data publikacji: 2018-05-04

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 648/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 14 marca 2016 roku, wniesionym do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, Wydziału Cywilnego, strona powodowa (...) spółka z o.o. we W. domagała się od strony pozwanej (...) S.A. w W. zasądzenia kwoty 258,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód osobowy marki V. (...) , będący własnością T. T. , a sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozw
Czytaj więcej»

IV GC 664/17

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-02-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 664/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Małgorzata Muratow po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2019 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko (...) spółce z o.o. w P. o zapłatę na skutek zarzutów strony pozwanej od nakazu zapłaty z dnia 31 stycznia 2017 roku (sygn. akt IV GNc 6665/16) I nakaz za
Czytaj więcej»

IV GC 656/17

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-02-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 656/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Małgorzata Muratow po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko K. S. i R. K. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz strony powodowej kwotę 8413,86 zł (osiem tysięcy czterysta trzynaście złotych i osiemd
Czytaj więcej»

IV GC 656/18

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-01-03

Data publikacji: 2020-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV GC upr 656/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Małgorzata Muratow po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11500 zł (jedenaście tysięcy pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóź
Czytaj więcej»

IV GC 648/17

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2018-05-04

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 648/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Kamil Demianiuk po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. we W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 258,30 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzi
Czytaj więcej»

IV GC 692/17

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-04-30

Data publikacji: 2020-04-23

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 692/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Michał Wolfard po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa G. C. przeciwko (...) spółce z o.o. we W. o zapłatę I oddala wniosek strony pozwanej o odrzucenie pozwu; II zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 7236,88 euro (siedem ty
Czytaj więcej»

IV GC 692/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-05-23

Data publikacji: 2020-04-23

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 692/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 10 stycznia 2017 roku powód G. C. , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą G. C. , domagał się od strony pozwanej (...) spółki z o.o. we W. zasądzenia kwot 7236,88 euro i 1298,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z zawartą ze stroną pozwaną umową wykonywał na jej zlecenie usługi transportowe. Z tego tytułu wystawił faktury VAT, które nie zostały z
Czytaj więcej»

IV GC 677/18

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-01-03

Data publikacji: 2020-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV GC upr 677/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Małgorzata Muratow po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. we W. przeciwko R. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 260,30 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści groszy) wra
Czytaj więcej»

IV GC 738/19

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-09-19

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 738/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2019 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Małgorzata Muratow po rozpoznaniu w dniu 6 września 2019 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko P. G. o zapłatę na skutek zarzutów pozwanego od nakazu zapłaty z dnia 3 sierpnia 2017 roku (sygn. akt IV GNc 4688/17) I nakaz zapłaty utrzymuje w mocy
Czytaj więcej»