Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
718

IV GC 282/17

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-12-15

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Sygn. akt IV GC upr 282/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Katarzyna Sobota po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2017 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa G. W. przeciwko A. Z. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 900 zł kosztów procesu. Z/ 1 odnotować 2 kal. 21 dni.
Czytaj więcej»

IV GC 282/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Sygn. akt IV GC upr 282/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 1 grudnia 2016 roku strona powodowa G. W. domagała się od pozwanego A. Z. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) , zasądzenia kwoty 2350,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że łączyła ją z pozwanym umowa najmu lokalu użytkowego, położonego we W. przy ul. (...) , na podstawie której pozwany zobowiązany był do uiszczania na jej rzecz czynszu najmu (w kwocie 1708 zł mi
Czytaj więcej»

IV GC 311/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 08 marca 2017r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Waleczek Protokolant: Sylwia Gaweł po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. we W. przeciwko (...) spółce z o.o. w likwidacji we W. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 3.600zł tytułem zwrotu kosztów post
Czytaj więcej»

IV GC 323/19

postanowienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-01-27

Data publikacji: 2020-03-24

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 323/19 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Małgorzata Muratow po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2020 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) w W. o zapłatę postanawia: I znieść postępowanie prowadzone przeciwko (...) w W. , w szczególności poprzez uchylenie nakazu zapłaty z dnia 29 listopada 2018 roku; II odrzucić sprzeci
Czytaj więcej»

IV GC 327/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-01-24

Data publikacji: 2013-04-12

trafność 100%

Sygnatura akt IV GC 327/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kurnicki Protokolant Edyta Zwirska po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa: U. K. przeciwko: (...) sp. z o.o. we W. (dawniej (...) S.A. we W. ) o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 79,30 zł (siedemdziesiąt dziewięć złotych 30/100); I
Czytaj więcej»

IV GC 323/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-02-11

Data publikacji: 2020-03-24

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 323/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 23 sierpnia 2018 roku powódka J. S. , prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą (...) . C. , domagała się od strony pozwanej (...) w W. ( ul. (...) ) zasądzenia kwoty 5827,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód osobowy marki A. (...) , będący własnością A. G. , a sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozwanej (w zakresie obowiązkowego ubezpieczeni
Czytaj więcej»

IV GC 351/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-01-28

Data publikacji: 2020-05-13

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 351/18 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 5 września 2017 roku powodowie A. G. i M. O. , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) s.c. , domagali się od strony pozwanej (...) S.A. w Ł. zasądzenia kwoty 1677,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazali, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód osobowy marki F. (...) , będący w użytkowaniu A. D. , a sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozwanej (w zakresie obowiązko
Czytaj więcej»

IV GC 355/17

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2018-09-24

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 355/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Mariola Kędzierska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 5749,50 zł (pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt gros
Czytaj więcej»

IV GC 355/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-08-28

Data publikacji: 2018-09-24

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 355/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 5 października 2016 roku powódka J. S. , prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą (...) . C. , domagała się od strony pozwanej (...) S.A. w S. zasądzenia kwoty 11222,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód osobowy marki A. R. , będący własnością D. G. , a sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozwanej (w zakresie obowiązkowego ubezpi
Czytaj więcej»

IV GC 412/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-04-02

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV GC 412/18 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 13 października 2017 roku strona powodowa (...) spółka z o.o. we W. domagała się od strony pozwanej (...) S.A. w W. zasądzenia kwoty 1316,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód osobowy marki O. (...) , będący własnością J. K. , a sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozwanej (w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cyw
Czytaj więcej»