Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1074

IV GC 1256/21

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2022-07-20

Data publikacji: 2022-12-29

trafność 100%

Sygn. akt IV GC upr 1256/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Nicola Kubik-Rusak po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2022 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) spółki z o.o. we W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 141,37 zł (sto czterdzieści
Czytaj więcej»

IV GC 1306/19

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2021-12-17

Data publikacji: 2022-03-21

trafność 100%

Sygn. akt IV GC upr 1306/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski Protokolant: Joanna Gąsiorowska po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2021 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 4217,69 zł (cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych
Czytaj więcej»

IV GC 1253/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2021-01-15

Data publikacji: 2021-04-28

trafność 100%

Sygn. akt IV GC upr 1253/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 stycznia 2018 roku powód J. K. , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) , domagał się od strony pozwanej (...) S.A. we W. zasądzenia kwoty 6789,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że łączyła go ze stroną pozwaną umowa z dnia 10 września 2016 roku, na podstawie której świadczył na rzecz strony pozwanej usługi marketingowe. Z tytułu realizacji usług objętych umową powód
Czytaj więcej»

IV GC 1306/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2022-01-13

Data publikacji: 2022-03-21

trafność 100%

Sygn. akt IV GC upr 1306/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 maja 2019 roku strona powodowa (...) S.A. we W. domagała się od strony pozwanej (...) S.A. w W. zasądzenia kwoty 4525,19 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że w kolizji drogowej został uszkodzony samochód osobowy marki V. , będący własnością P. S. , a sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozwanej (w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). Szkoda obejm
Czytaj więcej»

XI C 143/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-01-18

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Sygnatura akt XI C 143/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marek Wójcik Protokolant:Małgorzata Olkowicz po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda J. B. kwotę 25 072
Czytaj więcej»

XI C 388/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-07-31

Data publikacji: 2014-11-24

trafność 100%

Sygnatura akt XI C 388/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 10 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Bojarska Protokolant:Ewa Chorzępa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2014r. we W. sprawy z powództwa D. G. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powoda D. G. (1) kwotę 14 520,00 zł. (czternaście tysięcy
Czytaj więcej»

XI C 376/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Sygnatura akt XI C 376/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Bojarska Protokolant:Ewa Chorzępa po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko P. K. - o zapłatę 48 256,37 zł. powództwo oddala. Sygn. akt XI C 376/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 lutego 2016 r
Czytaj więcej»

XI C 153/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Sygnatura akt XI C 153/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 14 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Bojarska Protokolant:Ewa Chorzępa po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) S.A. w W. - o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci Bankowego Tytułu Egzekucyjnego
Czytaj więcej»

XI C 195/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Sygnatura akt XI C 195/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 25 maja 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Wojciech Wojnar Protokolant:Agnieszka Peregudów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2016 r. we W. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. przeciwko M. M. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) sp. z o.o. na rzecz pozwanego M. M. kwotę 738 zł brutto tytułem zwro
Czytaj więcej»

XI C 199/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-02-02

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Sygnatura akt XI C 199/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Małecka Protokolant:Małgorzata Olkowicz po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2017 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko D. O. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. B. na rzecz pozwanej D. O. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt XI C 199
Czytaj więcej»